حل تعارض در خانواده(2)

حل تعارض در خانواده(2)
20,000 تومان

کارگاهی برای حل و فصل کردن سوء تفاهمات و تعارضات نوجوان
شماره تلفن پشتیبان دوره (مسئول برگزاری دوره)
09123267689
استاد دوره : دکتر سعید عزیزی
زمان برگزاری
99/6/2 ساعت 17 الی 18:15
هزینه ثبت نام در کارگاه : 20 هزار تومان

محتوای دوره

شیوه های رفتاری برای کنترل تعارض در نوجوان چیست؟

سبک تربیتی والدین در پیشگیری و کنترل تعارض نوجوان چگونه باید باشد؟

تاثیر عوامل زیستی در تعارض نوجوان چگونه است؟