دوره تکمیلی طلایه داران عفاف

دوره تکمیلی طلایه داران عفاف
56,000 تومان

ویژه پذیرفته شدگان دوره‌ی مقدماتی طلایه داران عفاف

آموزش دانش تجربی و مهارتهای پیشرفته‌ی تبلیغ عفاف و حجاب

ارتباط با پشتیبانی و مسئول برگزاری دوره:۰۹۱۰۹۲۴۹۵۵۲