۱۱۴ امین دوره اموزشی طلایه داران عفاف سطح مقدماتی

۱۱۴ امین دوره اموزشی طلایه داران عفاف سطح مقدماتی
48,000 تومان

۱۱۴ امین دوره اموزشی طلایه داران عفاف سطح مقدماتی
دوره آموزشی طلایه داران عفاف یکی از بهترین شیوه های توانمندسازی دانشی و مهارتی فعالیت در حوزه عفاف و حجاب
هزینه دوره: ثبت نام دوره :۴۸۰۰۰ هزار تومان
شروع دوره : مهرماه ۱۳۹۹