تگ:
  تعداد دانشجوها : 10
 • کلثوم پورولی
 • فرهاد نقدی
 • حمید سیاوشی
 • اصیلا زیدانلو
 • زهرا عظیمی
 • محبوبه صفری
 • مریم ملک جعفریان
 • زهره علیزاده
 • تکتم زحمتکش
 • فاطمه جلالی گوجه

ثبت نام گروهی - ویژه سفیران عفاف و حجاب بسیج جامعه زنان خراسان رضوی

 • عمومی

  توضیحات زیر را به دقت بخوانید
  عدم امکان دسترسی بدون ثبت نام در درس
  لینک گروه پرسش و پاسخ
 • ورود به کلاس های آنلاین

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  افتتاحیه آنلاین سفیران عفاف و حجاب خراسان رضوی
 • فرم پذیرش، برای شروع بر روی عنوان فرم در زیر کلیک کنید

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فرم پذیرش

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فرم پذیرش

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  نمونه سوالات آزمون پایان دوره مقدماتی از کتب جواهرانه، بی پرده با حجاب، کتاب کار اصول مواجهه و مناظره
 • افتتاحیه

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  افتتاحیه

  قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت فرم پذیرش به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد

  دسترسی محدود شده است.برای راهنمایی بیشتر با پشتیبانی درس ارتباط بگیرید.

 • کارگاه 1: علل ترویج بی حجابی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  علل ترویج بی حجابی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم اموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی
 • کارگاه 2: اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر به اهداف)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر به اهداف)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش ششم فیلم آموزشی
 • اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر بر بکارگیری محتوا / بخش 1)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر بر بکارگیری محتوا / بخش 1)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی
 • اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر بر بکارگیری محتوا / بخش 2)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر بر بکارگیری محتوا / بخش2)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی
 • اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب (اصول ناظر به مهارتهای رفتاری )

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب ( اصول ناظر بر مهارتهای رفتاری 1)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش ششم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش هفتم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش هشتم فیلم آموزشی
 • نقش عفاف و حجاب در حفظ کرامت زن

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  نقش عفاف و حجاب در حفظ کرامت زن

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش ششم فایل آموزشی
 • مدیریت غریزه جنسی(بررسی عفاف و حجاب از دیدگاه علوم روانشناسی، جامعه شناسی و فیزیولوژی)

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  مدیریت غریزه جنسی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش ششم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش هفتم فیلم آموزشی
 • آشنایی با فنون تبلیغ عفاف و حجاب

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  آشنایی بافنون تبلیغ عفاف و ححاب

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی
 • نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  کارگاه نقش پهلوی در ترویح فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم اموزشی نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم اموزشی نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقی زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم اموزشی نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم اموزشی نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم اموزشی نقش پهلوی در ترویج فرهنگ برهنگی و تحقیر زنان
 • بررسی مدل های پوشش اسلامی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بررسی مدل های پوشش اسلامی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم های آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم های اموزشی
 • بررسی ویژگیهای یک فعالیت فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بررسی ویژگی های یک فعالیت فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش اول فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش دوم فیلم های آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش سوم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش چهارم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش پنجم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش ششم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش هفتم فیلم آموزشی

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  بخش هشتم فیلم آموزشی
 • فرم نظرسنجی دوره

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  فرم نظرسنجي دوره آموزش مُبلّغ عفاف و حجاب (طلايه‌داران عفاف)
 • آزمون پایان دوره 127 دوره مقدماتی طلایه داران عفاف

  برای مشاهده جزئیات این درس، ابتدا باید ثبت نام کنید.

  آزمون پایان دوره مقدماتی دوره ۱۲۷

نظرات (19)

کلثوم پورولی
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام ممنون بابت این دوره من چند وقت منتظر دوره آموزشی درتهران بودم ولی متاسفانه بخاطر نبوودن یا لااقل بنده ندیدم ولی ظاهرا خراسان همه جورفعال خوش بحال طلابی که درمشهد وقم هستند قدر بدانید بنده درتهران خیلی دوست دارم فعالیت کنم متاسفانه شرایط بدی...

سلام ممنون بابت این دوره من چند وقت منتظر دوره آموزشی درتهران بودم ولی متاسفانه بخاطر نبوودن یا لااقل بنده ندیدم ولی ظاهرا خراسان همه جورفعال خوش بحال طلابی که درمشهد وقم هستند قدر بدانید بنده درتهران خیلی دوست دارم فعالیت کنم متاسفانه شرایط بدی حکم فرماست نیازبه کمک داریم

ادامه مطلب
کلثوم پورولی
سیده فاطمه شریفی    کلثوم پورولی
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
موسسه ما در کرج
دوره های مان را در تمام کشور برگزار می کنیم
در پیام رسان ایتا به شماره 09109249552 پیام دهید جهت فعالیت تخصصی راهنمایتان می کنم

سیده فاطمه شریفی
محدثه تقیان
This comment was minimized by the moderator on the site

در ضمن بنده کانال و گروه ایتا رو هم ندارم

محدثه تقیان
سیده فاطمه شریفی    محدثه تقیان
This comment was minimized by the moderator on the site

در پیام رسان ایتا (09109249552)به بنده پیام دهید دسترسی به گروه را برایتان فعال کنم

سیده فاطمه شریفی
محدثه تقیان
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وقت بخیر
لینک ازمون رو میخواستم
من از دوره ی ۱۲۰ هستم
مشکلی پیش امد ،ازمون ندادم

محدثه تقیان
زهرا نجار
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام. آزمون تستی هست یا تشریحی؟ من مشکلی پیش اومده بود در جریان نبودم زمان ازمون رو. الان هم میشه ازمون داد؟

زهرا نجار
سیده فاطمه شریفی    زهرا نجار
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
بله می توانید آزمون دهید

سیده فاطمه شریفی
پشتیبانی فنی ارشد سایت دانه    زهرا نجار
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وقت بخیر
پیغام شما به اطلاع پشتیبان دوره رسیده است، منتظر پاسخگویی ایشان باشید.

پشتیبانی فنی ارشد سایت دانه
معصومه شاکری
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام من نمیتونم واردبشم توبخشنامه اومده 127دوره عفاف وحجاب خراسان رضوی روانتخاب کنید پس چرانیست‌؟

معصومه شاکری
سیده فاطمه شریفی    معصومه شاکری
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام برای شرکت در دوره 127 در پیام رسان ایتا تصویری از مشکلتان ارسال کنید تا مشکلتان را بررسی کنم

سیده فاطمه شریفی
پشتیبانی فنی ارشد سایت دانه    معصومه شاکری
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وقت بخیر
پیغام شما به اطلاع پشتیبان دوره رسیده است، منتظر پاسخگویی ایشان باشید.

پشتیبانی فنی ارشد سایت دانه
سوسن عرفانیان
This comment was minimized by the moderator on the site

فیلم های آموزشی قسمت مدیریت غریزه
اون شبهاتی که مطرح شد تو کتاب کار نبوده قسمت‌های خالی رو پر کنیم ضمنا فیلم هفتم که پخش شد زیرنویس فارسی بقدری ریز بود که اصلا متوجه نشدم جریان از چه قرار هست

سوسن عرفانیان
سیده فاطمه شریفی    سوسن عرفانیان
This comment was minimized by the moderator on the site

شما همزمان با شرکت در دوره های افلاین عضو گروهی می شوید
که به سوالاتتان پاسخگویی می شود، و فیلم ها به اشتراک گذاشته می شود
در پیام رسان ایتا به بنده پیام دهید عضوتان کنم

سیده فاطمه شریفی
پشتیبانی فنی ارشد سایت دانه    سوسن عرفانیان
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وقت بخیر
پیغام شما به اطلاع پشتیبان دوره رسیده است، منتظر پاسخگویی ایشان باشید.

پشتیبانی فنی ارشد سایت دانه
نرجس صدیقی
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و احترام
چرا بنده نمیتونم وارد کانال در ایتا بشوم؟

نرجس صدیقی
سیده فاطمه شریفی    نرجس صدیقی
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
کدام کانال؟

سیده فاطمه شریفی
پشتیبانی فنی ارشد سایت دانه    نرجس صدیقی
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام وقت بخیر
پیغام شما به اطلاع پشتیبان دوره رسیده است، منتظر پاسخگویی ایشان باشید.

پشتیبانی فنی ارشد سایت دانه
ملیحه رحیمی نصری
This comment was minimized by the moderator on the site

تشکر

ملیحه رحیمی نصری
سیده فاطمه شریفی    ملیحه رحیمی نصری
This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و احترام
از توجه شما سپاسگزاریم.ان شاءالله بتوانیم قدمی در مسیر سبک زندگی عفیفانه برداریم.

سیده فاطمه شریفی
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
ارائه شده توسط مرکز رشد
پشتیبانی دوره های آموزشی: ۰۹۱۰۹۲۴۹۵۵۲ / کارگاه‌ها: 09358835691