3 سال و 7 ماه

سحر فتحی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
6

درباره مدرس
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
رایگان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
رایگان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
رایگان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
رایگان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
60,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
رایگان
ارائه شده توسط مرکز رشد
پشتیبانی دوره های آموزشی: ۰۹۱۰۹۲۴۹۵۵۲ / کارگاه‌ها: 09358835691