4 ماه

آزاده اکبری

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
11

درباره مدرس
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
60,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
55,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
35,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
35,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
38,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
15,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
35,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
45,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
رایگان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
60,000 تومان
ارائه شده توسط مرکز رشد
پشتیبانی دوره های آموزشی: ۰۹۱۰۹۲۴۹۵۵۲ / کارگاه‌ها: 09358835691