4 ماه

سیده فاطمه شریفی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
21

درباره مدرس
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
150,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
رایگان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
20,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
20,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
20,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
رایگان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
40,000 تومان
موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
20,000 تومان
ارائه شده توسط مرکز رشد
پشتیبانی دوره های آموزشی: ۰۹۱۰۹۲۴۹۵۵۲ / کارگاه‌ها: 09358835691