موضوعات احکام فقهی فضای مجازی

کارگاه های آموزشی دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی

شماره پشتیبان: 09106685487

  تعداد مراحل : 1
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

جمعی از اساتید

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
92
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرسکارگاه های آموزشی
صدور مدرک
دوشنبه, 21 مهر 1399

نوشتن دیدگاه