آزمون‌های ارزیابی ویژهٔ مسئولان فرهنگ و اجتماع منطقه

آزمون‌های ارزیابی ویژهٔ مسئولان فرهنگ و اجتماع منطقه  تعداد مراحل : 3
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

جمعی از اساتید

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
92
---
--- نظر

------ دانشجو

درباره مدرسنوشتن دیدگاه