طرحی نو دراندازیم

آنچه مدیران درباره کار فرهنگی در حوزه حجاب باید بدانند...

  * بررسی علل بدحجابی بر اساس باور
و گرایش افراد و راهکارهای ناظر بر آن

  * فوت و فن پاسخگویی به پرتکرارترین
شبهات و چالش‌ها در حوزه حجاب

  * آشنایی با ایده‌های فرهنگی موفق
در حوزه ترویج حجاب

ویژه
مدیران دغدغه‌مندی که به دنبال کاری نو و متفاوت در حوزه حجاب هستند.

 - سه جلسه
آموزشی

 - تاریخ
برگزاری
:١۵، ١٧ و ١٩ آذر

اطلاعات
بیشتر: ۰٢۶٣٢٧٧٧۰۶۶ و ۰٩٣۵٨٨٣۵۶٩ 
 45,000 تومان
  یکشنبه, 02 آذر 1399

  تعداد مراحل : 1
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

جمعی از اساتید

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
83
4.33
254 نظر

481,923 دانشجو

درباره مدرس آنچه مدیران درباره کار فرهنگی در حوزه حجاب باید بدانند
 کلیک کنید: کارگاه آنلاین طرحی نو دراندازیم

بررسی علل بدحجابی بر اساس باور و گرایش افراد و راهکارهای ناظر بر آن
  

فوت و فن پاسخگویی به پرتکرارترین شبهات و چالش‌ها در حوزه حجاب
  

آشنایی با ایده‌های فرهنگی موفق در حوزه ترویج حجاب
  

موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر
صدور مدرک
یکشنبه, 02 آذر 1399

نوشتن دیدگاه